WROCMUN 2023

W zeszłym tygodniu, od 22 do 24 listopada, odbyła się dwudziesta szósta edycja Wrocław Model United Nations, zorganizowana przez maturzystów z klas IB. Wydarzenie miało miejsce w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego, gdzie ponad 150 uczniów z całego świata miało okazję uczestniczyć w debatach, wcielając się w rolę delegatów w jedenastu różnych komitetach, takich jak Rada Bezpieczeństwa, Światowa Organizacja Zdrowia, Liga Arabska, Rada Europejska oraz Rada Praw Człowieka.

Tematy poruszane podczas debat obejmowały szereg globalnych kwestii:

 • Analiza stabilności w regionie Sahelu.
 • Zapewnienie ochrony praw człowieka w kontekście protestów.
 • Omówienie konsekwencji nadmiernego korzystania z ekranów dla zdrowia fizycznego i psychicznego.
 • Rozważanie strategii zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez wprowadzenie opłat za paliwo lotnicze.
 • Omawianie środków zwalczania nielegalnego handlu chronionymi gatunkami i zasobami środowiska.
 • Analiza skutków ponownego przyjęcia Syrii do Ligi Arabskiej i badanie możliwości dalszego rozszerzania Ligi.
 • Ustanawianie zasad rozwoju turystyki kosmicznej z naciskiem na kraje rozwijające się.
 • Badanie roli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów w osiąganiu zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
 • Pierwsza wojna w Kongo (27 marca 1997 r.).
 • Regulacja działań prywatnych firm wojskowych i bezpieczeństwa w strefach konfliktu.
 • Omawianie potencjalnego zniesienia prawa veta w Radzie Europejskiej.