Założona w 2007 roku Fundacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 we Wrocławiu (obecnie nosi nazwę Fundacja dla Liceum Ogólnokształcącego nr V im. generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu), działa na rzecz modernizacji bazy szkolnej, propagowania wiedzy o szkole, a także rozwijania wśród młodzieży postawy aktywności na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja wspiera również uzdolnionych uczniów oddziałów międzynarodowych, dofinansowując inicjowane przez nich projekty edukacyjne, a także fundując nagrody dla Najlepszego Absolwenta IB oraz Złote i Srebrne Odznaki IB za najlepsze wyniki matury międzynarodowej.

Zapraszamy do wparcia naszych działań!

Dane Fundacji:

Fundacja dla Liceum Ogólnokształcącego nr V im. generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu 

Ul. Jacka Kuronia 14 
50 – 550 Wrocław 

  • NIP 89 42 93 22 51
  • REGON 020691483
  • Konto nr: 80 1090 2398 0000 0001 0870 0028
  • KRS: 0000297369