Założona w 2007 roku Fundacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 we Wrocławiu, działa na rzecz modernizacji bazy szkolnej, propagowania wiedzy o szkole, a także rozwijania wśród młodzieży postawy aktywności na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja wspiera również uzdolnionych uczniów oddziałów międzynarodowych, dofinansowując inicjowane przez nich projekty edukacyjne, a także fundując nagrody dla Najlepszego Absolwenta IB oraz Złote i Srebrne Odznaki IB za najlepsze wyniki matury międzynarodowej.

Zapraszamy do wparcia naszych działań!

Dane Fundacji:

FUNDACJA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 WE WROCŁAWIU 
ul. Jacka Kuronia 14, 50-550 Wrocław 

NIP 8942932251 

REGON 020691483

Konto nr: 80 1090 2398 0000 0001 0870 0028