Logo Samorządu Uczniowskiego
V LO we Wrocławiu

Skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący Samorządu:

 Igor Delimata


Wiceprzewodniczący:

Henryk Kempiński 


Sekretarz:

Tomasz Melski 


Koordynatorzy:

Koordynator ds. finansów:

Marceli Krzeszowski

Koordynatorka ds. promocji:

Martyna Grzegorzewka 

Koordynatorka ds. ekologii:

Martyna Piesch

Koordynatorka ds. uczniowskich:

Oliwia Zdeb

Koordynator ds. kultury:

 Jakub Kaspar


Opiekunka Samorządu:
Małgorzata Bąkowska-Wełyczko