Aktualności


Przetarg – Usługi sprzątające

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzątania w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr V we Wrocławiu przy ul. Kuronia 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Formularze edytowalne – załączniki 1 – 6.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

4. Wzór umowy – załącznik nr 7.

5. Załącznik do SWIZ – Tabele powierzchni.

6. Informacja z otwarcia ofert.