Podania - wzory

Szanowni Państwo,

wzór ogólnego podania znajdą Państwo na drugiej stronie załączonego pliku.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na jego pierwszej stronie.

Podanie – wzór [plik DOCX]


Poniżej wzory podania o zwolnienie z zajęć w-f.

Przypominamy: do każdego podania musi być dołączone zwolnienie lekarskie. Zwolnienie z zajęć obowiązuje nie wcześniej niż od dnia wpływu kompletu dokumentów do sekretariatu uczniowskiego.

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO [DOCX]

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – uczeń pełnoletni [DOCX]

Program IB-DP - Wzory dokumentów

Zmiana klasy

Wnioski o zmianę klasy w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów klas pierwszych  i  klas drugich w roku szkolnym 2022/2023 wraz z załączoną kopią świadectwa ukończenia roku szkolnego 2022/2023 można składać w sekretariacie uczniowskim. Wnioski niekompletnie nie będą przyjmowane.