Podania - wzory

Szanowni Państwo,

wzór ogólnego podania znajdą Państwo na drugiej stronie załączonego pliku.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na jego pierwszej stronie.

Podanie – wzór [plik DOCX]


Poniżej wzory podania o zwolnienie z zajęć w-f.

Przypominamy: do każdego podania musi być dołączone zwolnienie lekarskie. Zwolnienie z zajęć obowiązuje nie wcześniej niż od dnia wpływu kompletu dokumentów do sekretariatu uczniowskiego.

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO [DOCX]

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – uczeń pełnoletni [DOCX]

Program IB-DP - Wzory dokumentów