“Ścieżki pamięci. Żydzi w historii Wrocławia, Polski, Europy” – Konferencja naukowa w LO nr V

We wtorek, 28 listopada nasza szkoła miała zaszczyt zorganizować konferencję naukową dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Spotkanie naukowe zatytułowano: Ścieżki pamięci. Żydzi w historii Wrocławia, Polski, Europy.  W sali konferencyjnejliceum zebrało się ponad 50 nauczycieli ze szkół Wrocławia i okolic, aby wysłuchać czterech prelegentów. Konferencję otworzyła pani dr Joanna Hytrek-Hryciuk, która zaprezentowała wykład poświęcony losom wrocławskich Żydów na przestrzeni wieków. Następnie wystąpiły: pani Beata Chmura i pani Agnieszka Paterek, które opowiedziały o niezwykle ciekawym historycznym projekcie Johanneum. Potem o nieoczywistych źródłach antysemityzmu opowiedział pan Łukasz Migniewicz. Spotkanie zakończyło wystąpienie dr Agnieszki August – Zarębskiej, która wygłosiła wykład na temat Żydów sefardyjskich i ich wielojęzyczności.

Podczas przerwy kawowej nauczycieli mogli zapoznać się z wystawą poświęconą Żegocie, udostępnioną szkole przez Instytut Pamięci Narodowej.

Konferencja była świetną okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz otworzyła przestrzeń do dyskusji nad wieloma zagadnieniami z dziedziny humanistyki. Konferencja objęta została patronatami honorowymi: Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Zakłady Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu oraz Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.