Drodzy Kandydaci, szanowni Rodzice,
poniżej znajdziecie informacje i szczegóły rekrutacji w LO nr V we Wrocławiu na rok szkolny 2024/2025 – m.in. ofertę edukacyjną, zasady i harmonogram rekrutacji, zasady przetwarzania danych osobowych.


Portal rekrutacyjny

Rekrutacja do publicznych wrocławskich szkół ponadpodstawowych odbywa się wyłącznie poprzez portal rekrutacyjny (z wyłączeniem kandydatów nie realizujących polskiej podstawy programowej, będących poza systemem rekrutacyjnym). Znajdziecie tam również ogólne informacje dot. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu.


KLASY PIERWSZE

Oferta edukacyjna

Zasady przyjmowania kandydatów

Harmonogram rekrutacji do LO V

Harmonogram rekrutacji – 1 IB-MYP

Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy 1 IB-MYP

Zasady przetwarzania danych osobowych

Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do oddziału 1 IB-MYP (należy składać do 29.05.2024 r. do godz. 15.00).
Deklarację wypełniają wyłącznie kandydaci:
– którzy posiadają tytuł laureata/finalisty zwalniający z konieczności przystąpienia do sprawdzianu (zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 132, pkt. 3),
– którzy wymagają dostosowania warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu,
– powracający lub przybywający z zagranicy


KANDYDACI Z ZAGRANICY

Kandydaci do klas pierwszych, którzy w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczali do szkół spoza polskiego systemu edukacji i nie rekrutują się poprzez portal rekrutacyjny, powinni złożyć:

  • podanie o przyjęcie do klasy pierwszej,
  • kopię świadectwa z ocenami końcowymi za rok szkolny 2023/2024 z tłumaczeniem,
  • dokument potwierdzający ukończenie 8 lat edukacji z tłumaczeniem.

DODATKOWO kandydaci do oddziałów 1IB-MYP do 29 maja do godz. 15 muszą złożyć deklarację przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do oddziału 1 IB-MYP.


ODDZIAŁ 3 IB-DP (III klasa liceum)

UWAGA:
W roku szkolnym 2024/2025 nie przewidujemy dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego do klas 3IB-DP (dla uczniów spoza klas 2IB-MYP w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu).

Wyciąg ze statutu LO nr V we Wrocławiu

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego do oddziału IB-DP UCZNIÓW KLAS 2IB-MYP LO nr V