Informacje dla kandydatów z oddziałów 2IB-MYP w LO nr V:

Wyciąg ze statutu LO nr V we Wrocławiu

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego do oddziału IB-DP UCZNIÓW KLAS 2IB-MYP LO nr V

Deklaracja dla kandydatów do oddziału IB – 1 IB-DP application form

Deklaracja wyboru przedmiotów w programie – 1 IB-DP choice of subject – final declaration


Informacje dla kandydatów spoza oddziałów 2IB-MYP w LO nr V / information for the candidates from outside of the 2IB-MYP in LO nr V:

Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne 1 IB-DP 2023/Additional qualification procedure 1 IB-DP 2023 – harmonogram/schedule

Deklaracja przystąpienia do 1IB-DP/Application form for the 1IB-DP (wkrótce/coming soon)

Egzamin j. angielski – informacje, wymagania / English exam – information, requirements
(wkrótce/coming soon)

Egzamin matematyka – informacje, wymagania / Mathematics exam – information, requirements
(wkrótce/coming soon)


Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz załączniki

Zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach oraz odpowiednie załaczniki