Drodzy Kandydaci, szanowni Rodzice,

poniżej znajdziecie informacje i szczegóły rekrutacji w LO nr V we Wrocławiu na rok szkolny 2023/2024 – m.in. ofertę edukacyjną, zasady i harmonogram rekrutacji, zasady przetwarzania danych osobowych.KLASY PIERWSZE

Oferta edukacyjna

Zasady przyjmowania kandydatów

Harmonogram rekrutacji do LO V

Harmonogram rekrutacji – 1 IB-MYP

UWAGA, POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE: do 03.08.2023 r. do godz. 14:00, Kandydaci do oddziałów 1 IB-MYP, którzy:

  • posiadają tytuł laureata/finalisty zwalniający z konieczności przystąpienia do egzaminu,
  • wymagają dostosowania warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu

powinni dodatkowo złożyć deklarację przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego wraz z wymaganymi załącznikami – mailowo na adres szkoły vlo@lo5.wroc.pl lub w sekretariacie uczniowskim w godzinach 10:00-14:00.

Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy 1 IB-MYP.

Zasady przetwarzania danych osobowych


Kandydaci z zagranicy

Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do oddziału 1 IB-MYP (należy składać do 03.08.2023 r. do godz. 14:00).

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024


ODDZIAŁ 3 IB-DP (III klasa liceum)

Informacje dla kandydatów z oddziałów 2IB-MYP w LO nr V:

Wyciąg ze statutu LO nr V we Wrocławiu

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego do oddziału IB-DP UCZNIÓW KLAS 2IB-MYP LO nr V

Deklaracja dla kandydatów do oddziału IB – 3 IB-DP application form i deklaracja wyboru przedmiotów w programie – 3 IB-DP choice of subject – final declaration


Informacje dla kandydatów spoza oddziałów 2IB-MYP w LO nr V / information for the candidates from outside of the 2IB-MYP in LO nr V

Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne 3 IB-DP 2023/Additional qualification procedure 3 IB-DP 2023 – harmonogram/schedule

Deklaracja przystąpienia do 3 IB-DP/Application form for the 3 IB-DP

Egzamin j. angielskiinformacje, wymagania / English examinformation, requirements

Egzamin matematykainformacje, wymagania / Mathematics examinformation, requirements


Punktowane konkursy

Aktualny wykaz konkursów – Portal “Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych”

https://lo5.wroc.pl/wp-content/uploads/2023/07/WYKAZ-KONKURSOW-szkoly-artystycze.pdf

https://lo5.wroc.pl/wp-content/uploads/2023/07/Zarzadzenia-kuratora-zawody-turnieje-2016-2023.pdf