Drodzy Kandydaci, szanowni Rodzice,

poniżej znajdziecie informacje i szczegóły rekrutacji w V LO we Wrocławiu na rok szkolny 2021/2022 – m.in. ofertę edukacyjną, zasady i harmonogram rekrutacji, zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z sytuacją pandemiczną musimy ostrzec, iż terminy lub szczegóły procesu rekrutacji mogą ulec zmianie. Będziemy Was o tym informować na bieżąco.

Klasy pierwsze

Oferta edukacyjna.

Zasady przyjmowania kandydatów.

Harmonogram rekrutacji do LO V.

Harmonogram rekrutacji – 1 IB-MYP.

Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy 1 IB-MYP.

Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do oddziału 1 IB-MYP.

Tryb odwoławczy.

Zasady przetwarzania danych osobowych.


Zasady przystąpienia do oddziału IB-DP

Wyciąg ze statutu LO nr V we Wrocławiu.

Deklaracja dla kandydatów do oddziału IB – 1 IB-DP application form 2020.

Deklaracja wyboru przedmiotów w programie – 1IB-DP choice of subject – final declaration.

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego do oddziału IB-DP.


Załączniki

Zarządzenie nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów
oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne

Zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe

Zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: krajowym, wojewódzkim i powiatowym

Zawody sportowe organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym.