Wkrótce 3. spotkanie z EKO.LOVe

Nasi drodzy! Wkrótce trzecie spotkanie z cyklu: “Jak pomóc w nieludzkiej potrzebie, czyli co można, co należy, a czego nie powinno się robić braciom mniejszym”.

Piątek 22 października; godz. 10.50 – 11.35 – BIBLIOTEKA SZKOLNA 🙂


Temat: “Prawa zwierząt”

O czym porozmawiamy:

  1. Porzucone lub ranne zwierzęta domowe.
  2. Reagowanie w przypadkach znęcania się nad zwierzęciem. 
  3. Ustawa o ochronie praw zwierząt (co jest wykroczeniem lub przestępstwem, a co nie jest).

O prowadzącym:

Dawid Karaś, założyciel Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ, czynnie działający inspektor ds. ochrony praw zwierząt. Prowadził wiele zakończonych sukcesami postępowań karnych dot. znęcania się nad zwierzętami. Autor i współautor publikacji o ochronie praw zwierząt, w tym m.in raportów o uchwałach gmin w sprawach bezdomnych zwierząt oraz raportów o współpracy organizacji ochrony zwierząt z organami administracji publicznej (“Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami”, “Filantropi czy złodzieje? O czasowym odbieraniu zwierząt. Raport z monitoringu”.

PAMIĘTAJCIE O ZBIÓRCE DARÓW DLA EKOSTRAŻY! WSZYSTKIE POTRZEBNE RZECZY PRZYNOSIMY DO CZYTELNI PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ!