Rekrutacja – termin publikacji listy kandydatów z pozytywnym wynikiem sprawdzianu – t. uzupełniający

Szanowni Państwo, listę kandydatów z pozytywnym wynikiem sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego opublikujemy 9.08.2022 o godz. 10.00.

Tego samego dnia, w godz. 12.00-13.00 szkoła umożliwia wgląd do prac kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu w terminie uzupełniającym. Wgląd odbędzie na parterze.

Zasady wglądu do prac