Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych do klas 1IB-MYP 2022/2023 – postępowanie uzupełniające

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych z dnia 05.08.2022 r. w ramach rekrutacji do oddziału międzynarodowego 1 IB-MYP na rok szkolny 2022/2023 w postępowaniu uzupełniającym.