REKRUTACJA 2022/2023 – uzupełnianie wniosków

Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci,

przekazujemy kilka istotnych i przydatnych informacji nt. uzupełniania wniosków:


UZUPEŁNIANIE PAPIEROWYCH WNIOSKÓW

TERMIN: 24.06-13.07.2022 r. w godz. 10:00-14:00

Składanie poświadczonej za zgodność kopii:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • wydanego przez OKE zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

UWAGA!

Kandydaci, którzy złożyli wniosek rekrutacyjny w systemie za pomocą PROFILU ZAUFANEGO

  • pozostałe dokumenty również zamieszczają w systemie i ponownie podpisują go profilem zaufanym
  • Kopie świadectw i zaświadczeń od tych kandydatów przyniesione w wersji papierowej nie są przyjmowane przez szkołę.