Pierwszy turniej debatancki V LO zakończony sukcesem

W sobotę 30.09.2023 odbył się turniej debat oksfordzkich “Sapere Aude” – pierwszy turniej debat w historii szkoły. Instytucjonalnymi organizatorami turnieju było Liceum Ogólnokształcące nr V oraz Biuro Parlamentu Europejskiego.

Przygotowanie turnieju zawdzięczamy uczennicom klasy 3IB-DP – Aleksandrze Bober – głównej koordynatorce turnieju – oraz Amelii Głuszak, Magdalenie Styś, Wiktorii Sietczyńskiej, Zuzannie Skórze, Alicji Greszcie i Julii Konwent. Nieocenionym wsparciem byli też wolontariusze – uczniowie naszej szkoły, którzy pomagali zespołowi, uczestnikom i gościom turnieju. Opiekunem zespołu ze strony szkoły był wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr V, pan Wiktor Figiel.

Turniej odbył się dzięki gościnie Uniwersytetu Ekonomicznego, który zaprosił nas do gmachu Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie odbyły się ceremonie otwarcia, zakończenia oraz debaty.

Podczas ceremonii otwarcia przemówienie wygłosił prodziekan ds. kształcenia UE – pan dr hab. Bogusław Półtorak, dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego – pan Leszek Gaś oraz wicedyrektor naszej szkoły, Wiktor Figiel.

W ramach wręczenia specjalnej nagrody dla debatantów, wystąpieniem zaszczycił nas również dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr Łukasz Kamiński.

Patronami turnieju byli Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu. Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie młodzieży w realizacji całego wydarzenia.

Tezy i zwycięzców turnieju znajdziecie TUTAJ 🙂