Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych 2022/2023 – II termin

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych w ramach rekrutacji do oddziału międzynarodowego 1 IB-MYP na rok szkolny 2022/2023 – II termin, 21.06.2022.


W dniu 23 czerwca 2022 r. w godz. 16.00-17.00 szkoła umożliwia wgląd do prac kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu. Wgląd odbędzie się w sali nr 6, na parterze. Wgląd do prac będzie możliwy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (23.06.2022 do godziny 14.00).

Zasady wglądu do prac