[Eko.LOVe] Czy myślistwo jest potrzebne przyrodzie? spotkanie z dr Robertem Maślakiem

Czy myślistwo jest potrzebne przyrodzie? 

Odpowiedzi na to pytanie udzielił nam w zeszły piątek (24 listopada) wyjątkowy gość:

dr Robert Maślak – biolog, adiunkt w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista z zakresu zachowania i dobrostanu zwierząt nieudomowionych w niewoli oraz ochrony przyrody. Współautor projektu dotyczącego zachowania i dobrostanu niedźwiedzi. Zaangażowany w inicjatywy dotyczące humanitarnej ochrony zwierząt, ochrony środowiska i klimatu; od lat interesuje się wpływem gospodarki łowieckiej na populacje zwierząt.

Tematy poruszone na wykładzie to:

  • łowiectwo w historii
  • myślistwo w liczbach
  • polowanie zbiorowe i ich wpływ na środowisko
  • czy da się przeżyć polowanie? (o postrzałkach i ich losie…)
  • ptaki a polowania – ołów i gatunki chronione
  • dzik jest dziki, ale czy jest zły?
  • komu potrzebne jest myślistwo?

Więcej informacji można znaleźć tutaj: załącznik – Czy myślistwo jest potrzebne przyrodzie

Wykład zorganizowany w ramach projektu EKO LOV-e oraz w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia bez Futra poprzedzony został uczniowskim protestem przeciwko hodowlom zwierząt futerkowych. Więcej informacji znajdziecie tutaj.

Ogromne podziękowania dla wyjątkowego gościa oraz dla wszystkich uczniów, którzy mieli odwagę wyrazić swój sprzeciw wobec barbarzyńskiemu traktowaniu zwierząt!