Antybiotyki od A do Z. Spotkanie z członkinią Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji

W dniu 23.11 dla klas drugich “biologiczno-chemicznych” (2b, 2c, 2d) odbyła się specjalna lekcja o antybiotykach. Lekcja była prowadzona przez Klaudię Borkowską, członkinię Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji.

Na warsztatach uczniowie poznali funkcje różnych grup antybiotyków, jak świadomie i bezpiecznie je stosować oraz jakie są podstawowe zasady działania antybiotyków. Na koniec ich wiedza została sprawdzona podczas gry edukacyjnej, gdzie każdy uczeń mógł się wykazać zdobytą wiedzą i refleksem. 

Opiekunem szkolnym wydarzenia była Pani Ada Maculewicz.