Termin uzupełniający – Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w budynku szkoły

Szanowni Państwo, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały opublikowane w budynku szkoły na ul. Kuronia 14.

Ze względu na ochronę danych osobowych, listy nie będą publikowane na stronie internetowej szkoły.

Przypominamy, że informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do danej szkoły znajdą Państwo na portalu rekrutacyjnym, na swoim profilu: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych (edu.wroclaw.pl).