Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna – zajęcia specjalistyczne

Szanowni Państwo,

Informuję, że od dnia 1 marca 2022 r., w ramach udzielanej Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu, uruchamiamy dodatkowe zajęcia specjalistyczne, których celem będzie:

– wspieranie uczniów w radzeniu sobie z codziennością,

– wspieranie uczniów z wysokim poziomem lęku, niepewnych siebie i osamotnionych,

– wspomaganie rozwoju kompetencji emocjonalno – społecznych tj. rozwój samoświadomości i świadomości społecznej, samoakceptacji, samozarządzania, budowania bezpiecznych relacji i odpowiedzialnego podejmowania decyzji,

Zajęcia będą odbywały się w formie indywidualnej lub grupowej, w zależności od potrzeb uczniów. Zajęcia prowadzić będą specjaliści szkolni, nie wykluczając specjalistów z poradni.

Osoby zainteresowane udziałem w/w zajęciach specjalistycznych, proszone są o osobiste zgłoszenie się do pedagoga lub psychologa w gabinecie nr 143 lub nr 144 albo pod numerem telefonu psychologa szkolnego – 602324542.