Organizacja pracy szkoły w dniu 14.10.2021

Informujemy, że zgodnie z artykułem 74. Karty Nauczyciela “w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”. 

W związku z tym czwartek 14.10.2021 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu.

W godz. 9.00 – 12.00 szkoła zapewnia zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia integrujące zespoły klasowe, czytanie „Moralności Pani Dulskiej”, oglądanie ekranizacji lektur szkolnych, filmów o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej.