Odbiór wyników matur IB-DP 2023

Zapraszamy absolwentki i absolwentów programu IB-DP 2023 po odbiór wyników egzaminów maturalnych.

5 lipca 2023 r. (środa)

godzina 17:00

sala 16 (klasa 4DP1) i sala 17 (klasa 4DP2)

Wyniki będą przekazywane osobiście absolwent(k)om lub osobom postronnym na podstawie imiennego upoważnienia z odręcznym podpisem absolwenta/ki i dowodu tożsamości osoby upoważnionej.