Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Z radością i dumą informujemy, że nasza szkoła po raz drugi otrzymała dotację w wysokości 15 tys. zł (12.000 zł to dotacja, pozostała kwota 3000 zł to wkład własny Gminy Wrocław) i przystąpiła do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2022. W ramach dotacji biblioteka szkolna zakupi nowości wydawnicze, lektury oraz książki dotyczące historii Polski XX wieku. Planowany jest także zakup elementów wyposażenia biblioteki szkolnej. Podjęte zostaną również działania, które zgodnie z założeniem Programu mają promować i wspierać rozwój czytelnictwa oraz wzmocnić aktywność czytelniczą naszych  uczniów.

Szczegółowe informacje o programie:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Projekty dofinansowane z Budżetu Państwa – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia