Wybrane biblioteki wrocławskie

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
https://www.biblioteka.wroc.pl

Mediateka
https://www.mediateka.biblioteka.wroc.pl

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego
https://www.wbp.wroc.pl

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna
https://www.dbp.wroc.pl

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
https://www.oss.wroc.pl

Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego
https://www.bu.uni.wroc.pl

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
https://www.bg.pwr.wroc.pl

Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego
https://www.bg.ae.wroc.pl

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego
https://www.bibl.up.wroc.pl/index.html
 
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego
https://www.bg.umed.wroc.pl/

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego
https://www.bg.awf.wroc.pl

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych
https://www.asp.wroc.pl/?module=StaticContent&controller=Main&id=84&__seoName=Biblioteka

Biblioteka Akademii Muzycznej
https://www.amuz.wroc.pl/s09.html

Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
https://www.biblioteka.dsw.edu.pl/pl/strona-glowna

Biblioteka Akademii Wojsk Lądowych
https://awl.edu.pl/uczelnia-start/biblioteka


Wyszukiwarki naukowe

Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) – materiały dostępne na otwartych licencjach mające formę podręczników, kursów online, testów, multimediów, oprogramowania i innych narzędzi, które można wykorzystać w procesie nauczania i uczenia się – https://otwartezasoby.pl/

KaRo – Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich

dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek – https://karo.umk.pl/Karo/

Google Books
spacjalistyczna wyszukiwarka Google rejestrująca opisy, spisy treści i teksty książek z kolekcji kilkunastu wielkich bibliotek świata oraz wydawców – https://books.google.com/?hl=pl

Google Scholar – specjalistyczna wyszukiwarka Google rejestrująca abstrakty, pełne teksty i cytowania prac naukowych – https://scholar.google.pl/


Biblioteki cyfrowe

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

https://www.polona.pl 

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie
https://monika.univ.gda.pl/~literat 

Wolne Lektury
https://www.wolnelektury.pl 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
https://www.dbc.wroc.pl 

Europeana – biblioteka europejska
https://www.europeana.eu 

Federacja Bibliotek Cyfrowych
https://fbc.pionier.net.pl 

Wykaz bibliotek cyfrowych o zasięgu międzynarodowym, narodowym oraz instytucjonalnym
https://www.ebib.info/content/view/280/79