1IB-DP: Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne 2022 (aktualizacja)/Additional qualification procedure 2022 (updated)

Otwieramy dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do programu Matury Międzynarodowej – International Baccalaureate – Diploma Programme (3 klasa liceum, 11 rok nauki) na rok szkolny 2022/2023.

Poniżej krótka informacja o postępowaniu do oddziałów 1IB-DP, po szczegóły zapraszamy do zakładki REKRUTACJA.

We are opening an additional qualification procedure to the International Baccalaureate – Diploma Programme (3rd year of liceum, 11th year of education) for the 2022/2023 school year.

Below there is a brief information about the procedure to the 1IB-DP (PDF file). For further details please check the REKRUTACJA tab.

UWAGA:
Osoby przyjęte do oddziału 1 IB-DP w rezultacie dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego wybierają przedmioty w porozumieniu z koordynatorem IB-DP w ramach aktualnego planu lekcji.

NOTE:
Candidates admitted to IB-DP class in the procedure of the additional qualification choose their subjects based on the existing class schedule, after consultation with the IB-DP coordinator.