OFERTA EDUKACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR V WE WROCŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Uwaga: szczegóły profilu klasy IB-MYP znajdują się na stronie Program IB-MYP.Klasa 1A

Klasa pod patronatem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego

ogólna z rozszerzonym programem nauczania z: języka polskiego, historii, matematyki

Języki obce: język angielski, oraz do wyboru język francuski, język włoski, język niemiecki, język hiszpański lub język rosyjski (nauczane międzyoddziałowo)


Klasa 1B

Klasa pod patronatem Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

ogólna z rozszerzonym programem nauczania z: biologii, chemii, języka angielskiego

Języki obce: język angielski, oraz do wyboru język francuski, język włoski, język niemiecki, język hiszpański lub język rosyjski (nauczane międzyoddziałowo)


Klasa 1C

Klasa pod patronatem Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

ogólna z rozszerzonym programem nauczania z: biologii, chemii, matematyki

Języki obce: język angielski, oraz do wyboru język francuski, język włoski, język niemiecki, język hiszpański lub język rosyjski (nauczane międzyoddziałowo)


Klasa 1E

Klasa pod patronatem Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

ogólna z rozszerzonym programem nauczania z: matematyki, fizyki, geografii

Języki obce: język angielski, oraz do wyboru język francuski, język włoski, język niemiecki, język hiszpański lub język rosyjski (nauczane międzyoddziałowo)


Klasa 1F

Klasa pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego

ogólna z rozszerzonym programem nauczania z: matematyki, fizyki, informatyki

Języki obce: język angielski, oraz do wyboru język francuski, język włoski, język niemiecki, język hiszpański lub język rosyjski (nauczane międzyoddziałowo)