Czym jest Wrocławski Konkurs Matematyczny?

[Poniższe informacje podajemy za stroną matematyka.wroc.pl]

Historia: 

Inicjatorem Wrocławskich Konkursów Matematycznych był nieżyjący już nauczyciel matematyki, założyciel firmy JERSZ – Łowcy Talentów – Zdzisław Słomian. Konkursy organizowane były od 1975 r. dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych (poziom dzisiejszego gimnazjum), a od 1986 r. także dla klas V i VI szkół podstawowych. Obejmowały początkowo szkoły dawnego województwa wrocławskiego, a od 1988 r. rozszerzono ich zasięg o trzy pozostałe dolnośląskie województwa (jeleniogórskie, wałbrzyskie i legnickie), uzupełniając trzy etapy o finał międzywojewódzki. Trwało to do roku 2000. W roku szkolnym 2000/2001 konkurs odbył się w nowej formule i zakończony był wspólnym finałem z Dolnośląskim Konkursem Matematycznym “Zdolny Ślązak Gimnazjalista”. Potem nastąpiła kilkuletnia przerwa, po której druga edycja miała miejsce dopiero w roku 2006/2007.

W latach 2006-2017 organizatorem konkursu było Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W roku szklolnym 2018/19 – wrocławskie VI LO, a od roku 2019/20 – V LO.

Jest to konkurs przedmiotowy uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, wskrzeszony po wieloletniej przerwie. Honorowy patronat nad nim objął Dolnośląski Kurator Oświaty. Zadania ze wszystkich etapów mają charakter otwarty, co wymaga wykazania się umiejętnościami poprawnego argumentowania i zapisu matematycznego. W finale wyłaniani są laureaci I, II i III stopnia, którzy otrzymują nagrody podczas uroczystej gali.

Wymagany zakres wiedzy
1. Treści zawarte w podstawie programowej z matematyki dla uczniów gimnazjów 
2. Treści wykraczające poza podstawę programową z matematyki:

  • wzory skróconego mnożenia,
  • liczby niewymierne, usuwanie niewymierności,
  • geometryczna interpretacja układu równań,
  • kąt środkowy i kąt wpisany,
  • prostopadłość i równoległość w przestrzeni

Dokumenty i dodatkowe informacje:

REGULAMIN

PRZYKŁADOWE ZADANIA

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA UCZESTNIKÓW