LIGA KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR V IM. GENERAŁA JAKUBA JASIŃSKIEGO

REGULAMIN

Liga Klas to zdrowe i uczciwe współzawodnictwo między zespołami klasowymi mające na celu:

 • integrację uczniów poprzez wspólne działania,
 • wyzwalanie kreatywności wśród młodzieży,
 • motywowanie uczniów do własnego rozwoju,
 • odkrywanie nowych talentów,
 • aktywizowanie zespołów klasowych do działań na rzecz szkoły i środowiska,
 • wyrabianie poczucia przynależności do grupy.

W Lidze Klas obligatoryjnie biorą udział klasy pierwsze LO:  1A, 1B, 1C, 1E, 1F, 1 IB-MYP1, 1 IB-MYP2.

Punkty w Lidze będą przyznawane z różnych dziedzin życia szkoły:

 • konkursy naukowe, o tematyce szkolnej etc. (0 – 16). Za zajęcie pierwszego miejsca klasa otrzymuje 16 pkt., za miejsce 16. – 1 punkt; jeśli klasa nie weźmie udziału w konkursie otrzymuje 0 pkt.
 • wybrane akcje charytatywne (0 – 16). Za zajęcie pierwszego miejsca w zbiórce klasa otrzymuje 16 pkt., za miejsce 16. – 1 punkt; jeśli klasa nie weźmie udziału w zbiórce otrzymuje 0 pkt.
 • uroczystości (0 – 10) – każda klasa ma przypisany jeden dzień tematyczny, za organizację którego jest oceniana przez komisje jury.
 • czytelnictwo (0 – 10) – na podstawie statystyk biblioteki szkolnej (rejestr wypożyczeń).
 • ligi sportowe (0 – 10)  – punktowane jest pięć pierwszych miejsc, odpowiednio 10-8-6-4-2 pkt.
 • zbiórka nakrętek (0-4) – nagradzane są trzy pierwsze miejsca (4-3-2 pkt). Poza trzema pierwszymi miejscami, każda klasa, która w danym miesiącu dostarczy nakrętki na zbiórkę otrzymuje 1 pkt. Brak nakrętek w danym miesiącu – 0 pkt. dla klasy.
 • frekwencja (0 – 3)

W skład Komisji Jury dokonującej oceny dni tematycznych wchodzą:

 • Przedstawiciele dyrekcji: Panie wicedyrektor: Marzena Koziara, Katarzyna Hodera;
 • Pani Psycholog Elżbieta Srokowska-Pawelska,
 • Opiekun Samorządu Uczniowskiego;
 • Koordynator Ligi Klas Pierwszych w Samorządzie Uczniowskim,
 • Trzech uczniów wyznaczonych przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

Na podstawie sprawozdań wychowawców klas pierwszych, klasy otrzymują punkty w konkursie na najlepszą frekwencję. Punkty przyznawane są począwszy od października za poprzedni miesiąc.

 Terminy zgłoszenia frekwencji przez wychowawców klas.
10 październikafrekwencja za wrzesień
10 listopadafrekwencja za październik
10 grudniafrekwencja za listopad
10 styczniafrekwencja za grudzień
10 lutegofrekwencja za styczeń
10 marcafrekwencja za luty
10 kwietniafrekwencja za marzec
10 majafrekwencja za kwiecień
5 czerwcafrekwencja za maj

Skala punktowa dla frekwencji:

FrekwencjaLiczba punktów
98% – 100%3
94% – 97,9%2
90% – 93,9%1
do 89,9%0

Nagrodą dla zwycięskiego zespołu w Lidze będzie:

 • Puchar przechodni + pamiątkowy dyplom;
 • Dodatkowy dzień na wycieczkę klasową w klasie II;
 • Słodycze.