“Piątka” rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Medycznym

Dyrektor szkoły dr Mariola Kuźmicka-Mazurek oraz prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. dr hab. Agnieszka Piwowar złożyły swoje podpisy pod umową 18.10.2023 r., rozpoczynając tym samym współpracę Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z Liceum Ogólnokształcącym nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu.

Cieszymy się i mamy nadzieję na wiele ciekawych efektów wspólnych działań!