Katalog naszej biblioteki jest dostępny pod adresem

https://prolib.edu.wroclaw.pl/integro/catalog

Jest to katalog centralny Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego, który pozwala przeszukiwać jednocześnie bazy biblioteczne wszystkich placówek edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Wrocław.
Można także zawęzić poszukiwania tylko do naszej biblioteki, zaznaczając w polu “biblioteka”:
Liceum Ogólnokształcące nr V.