Aktualności

Przetarg na wyposażenie pracowni.

Kategoria: Aktualności
Utworzono: 15 maj 2017
Paula

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn.: „Wyposażenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu” nr projektu
RPDS.07.02.02-02-003/16

>> SZCZEGÓŁY PRZETARGU <<

Przetarg na sprzęt dydaktyczny

Kategoria: Aktualności
Utworzono: 18 maj 2017
Paula

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
18.05.2017

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dostawa, wniesienie, ewentualne wykonanie, zmontowanie, przeszkolenie personelu) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r.) wyposażenia
w nowoczesny sprzęt
i materiały dydaktyczne nowej siedziby LO nr V przy ul. Kuronia 14.

 >> SZCZEGÓŁY PRZETARGU <<

Uwaga kandydaci do pre-IB i IB - MYP!

Kategoria: Aktualności
Utworzono: 17 maj 2017
Paula
 1. Przypominamy że, sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego odbędzie się 19 maja 2017 r. (piątek) o godz. 14.00 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Grochowej 13

 2. Przystępujący do w/w sprawdzianu zobowiązany jest do:
  a)   punktualnego przybycia o godz. 13.30, zbiórka w holu szkoły na parterze;
  b)  posiadania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość;
  c)    posiadania długopisu/pióra z niebieskim/czarnym tuszem lub atramentem;
  d)  niewnoszenia do sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych w tym telefonów komórkowych i korzystania z takich urządzeń w tej sali.

 3. Przystępujący do w/w sprawdzianów może wnieść do sali małą butelkę wody niegazowanej.

Spotkanie z rodzicami - 24.05.2017

Kategoria: Aktualności
Utworzono: 17 maj 2017
Paula

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu
zaprasza rodziców uczniów
Liceum Ogólnokształcącego Nr V oraz Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 26
w dniu 24.05.2017 r. o godz 17:00 na spotkanie z wychowawcami,
a następnie na konsultacje z nauczycielami,
które rozpoczną się o 17:30.
Wychowawcy przekażą informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz możliwości nieklasyfikowania.