Aktualności

16.08.2019 - szkoła będzie nieczynna.

Kategoria: Aktualności
Opublikowano
paula Odsłony: 33

Informujemy, że w dniu 16.08.2019 (piątek) sekretariat szkolny będzie nieczynny. 

 

 

Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do programu IB

Kategoria: Aktualności
Opublikowano
paula Odsłony: 121

Informacja o dodatkowym postępowaniu kwalifikacyjnym do programu matury międzynarodowej w roku szkolnym 2019/2020

 1. Liceum Ogólnokształcące nr V dysponuje 1 (jednym) wolnym miejscem w oddziale międzynarodowym 1IB.
 2. Do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki:
  1. posiadają świadectwo promocyjne klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej
  2. uzyskali pozytywne wyniki z egzaminów w części pisemnej z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i przedmiotu wybranego spośród następujących: biologia, fizyka, geografia, historia oraz w części ustnej z j. angielskiego
  3. Egzaminy z w/w przedmiotów zostaną przeprowadzone w ostatnim tygodniu ferii letnich. Szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie do 16.08.2019 r.
  4. Na w/w egzaminach obowiązują treści i umiejętności wskazane w zagadnieniach egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz treści i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym.
  5. W celu przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły:
   1. deklarację przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego
   2. kopię świadectwa promocyjnego klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej w terminie do 14.08.2019 r. do godz. 14.00.

DOKUMENTY I WYMAGANIA:

1. APLIKACJA

2. WYMAGANIA: język polski; język angielski; matematyka; biologia; geografia; fizyka; historia

3. HARMONOGRAM (Nowe!)

 

 

Dodatkowy sprawdzian kompetencji językowych

Kategoria: Aktualności
Opublikowano
paula Odsłony: 80

Informujemy, że sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego w naborze uzupełniającym dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów rozpocznie się 31 lipca 2019 r. o godz. 10:00 Prosimy o przybycie 15 minut wcześniej. Sprawdzian trwa 90 minut.

 

Zasady obowiązujące na sprawdzianie kompetencji językowych z języka angielskiego:

1. Posiadanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość kandydata;

2. Zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych, w tym telefonów komórkowych i korzystania z nich w sali;

3. Posiadanie długopisu / pióra z czarnym / niebieskim tuszem lub atramentem;

4. Kandydat może wnieść do sali małą butelkę wody.

 

Zakodowane listy osób, które uzyskały pozytywny wynik ze sprawdzianu, zostaną wywieszone w holu szkoły oraz na stronie internetowej 5 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00.  Wgląd do prac będzie możliwy tego samego dnia w godz. 12:00 - 13:30 w wyznaczonej sali.

 

 

Godziny pracy sekretariatu w okresie wakacyjnym

Kategoria: Aktualności
Opublikowano
wiktor Odsłony: 316

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w czasie wakacji sekretariat czynny jest od godzinach 9.00 – 14.00.

 

 

 

Podkategorie