Aktualności

UWAGA! Zmiana terminu sprawdzianu kompetencji językowych!

Kategoria: Aktualności
Opublikowano
paula Odsłony: 196

ZMIANA TERMINU SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W związku z pismem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty WNKPSE.5750.9.2019.AB z dnia 8 marca 2019 r. Rada Pedagogiczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu ustaliła termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego do Liceum Ogólnokształcącego Nr V dla absolwentów gimnazjum i do Liceum Ogólnokształcącego Nr V dla absolwentów szkoły podstawowej na dzień 30 maja 2019 r.

Zmianie ulegają harmonogramy rekrutacji podane do wiadomości przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu w dnia 28 lutego 2019 r.

  • do oddziału 1 IB-MYP4 w Liceum Ogólnokształcącym Nr V we Wrocławiu na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkoły podstawowej,
  • do oddziału 1 IB-MYP3 w Liceum Ogólnokształcącym Nr V we Wrocławiu na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum,
  • do oddziału 1 pre-IB w Liceum Ogólnokształcącym Nr V we Wrocławiu na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum.

Bardzo proszę o zapoznanie się z nowymi harmonogramami.

Drzwi otwarte - Jarmark Jasiński 2019

Kategoria: Aktualności
Opublikowano
paula Odsłony: 1021

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW

GIMNAZJÓW

 

Deklaracje maturalne 2019 - informacja dla uczniów klas III.

Kategoria: Aktualności
Opublikowano
paula Odsłony: 204

Informacja dla uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego Nr V
dotycząca organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2019.

 

Do 7 lutego 2019 r. są przyjmowane:

1. deklaracje ostateczne (w przypadku osób, które chcą dokonać zmian w deklaracjach wstępnych złożonych we wrześniu 2018 r.)
2. brakująca dokumentacja uprawniająca do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

W/w dokumenty należy składać:

  • w terminie 28.01.2019 – 01.02.2019 w sekretariacie uczniowskim (pokój nr 35) w godz. 9.00 – 14.00.
  • w terminie 04.02.2019 – 07.02.2019 w sekretariacie dyrektora (pokój nr 39) w godz. 9.00 – 14.00.

 

Uwaga absolwenci - ostateczy termin składania deklaracji maturalnych

Kategoria: Aktualności
Opublikowano
paula Odsłony: 174

Informacja dla absolwentów z lat ubiegłych
dotycząca organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2019.

Do 7 lutego 2019 r. są przyjmowane:

1. deklaracje ostateczne przystąpienia do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2019,
2. dokumentacja (zaświadczenia lekarskie, opinie PPP itp.) uprawniająca do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2019,
3. kopia potwierdzająca wniesienie opłaty za egzamin w sesji wiosennej 2019.

 

Opłata jest obowiązkowa dla osób które:

* przystępuję do egzaminu po raz trzeci i kolejny z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego (nie licząc sesji poprawkowej),
* deklarują ten sam egzamin dodatkowy, który w poprzednim roku lub latach zgłaszali, ale byli nieobecni.

Opłaty należy wnieść na konto OKE w terminie od 1 stycznia do 7 marca. Dowód wpłaty należy przesłać do OKE, a kopię przedłożyć w szkole. Opłata nie podlega zwrotowi. Niewniesienie opłaty skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego.

W/w dokumenty należy składać w: 

* w terminie 28.01.2019 – 01.02.2019 w sekretariacie uczniowskim (pokój nr 35) w godz. 9.00 – 14.00.
* w terminie 04.02.2019 – 07.02.2019 w sekretariacie dyrektora (pokój nr 39) w godz. 9.00 – 14.00.

 

Podkategorie