Strona szkoły nabiera życia wtedy, gdy można na niej zobaczyć autentyczne zdjęcia z wydarzeń szkolnych, konkursów.
Aby móc publikować informacje o uczniach (dane osobowe, wizerunek na zdjęciach, filmach, itp.) na stronie szkoły lub na szkolnym profilu na Facebooku, potrzebujemy zgody ucznia i jego rodzica (jeśli uczeń jest niepełnoletni).
W zgodzie należy wpisać oficjalną nazwę wydarzenia, konkursu, termin i dane organizatora.
Szczegóły przekaże nauczyciel-opiekun danego wydarzenia 🙂

Zgoda na wykorzystanie wizerunku [DOCX] [ODT] [PDF]