Czym jest debata oksfordzka?

Debata oksfordzka to sformalizowana forma dyskusji pomiędzy dwoma czteroosobowymi drużynami. Debata toczy się nad ustaloną wcześniej tezą – jasnym stwierdzeniem, które można potwierdzić lub obalić. Każdy członek drużyny ma własną, specyficzną rolę: 1. mówca wprowadza do debaty, przedstawia stanowisko drużyny, 2. przedstawia argumenty, 3. kontrargumentuje stanowisko drużyny przeciwnej, wreszcie 4. podsumowuje debatę. Na 15 minut przed rozpoczęciem debaty sędzia debaty zarządza losowanie, w wyniku którego dana drużyna staje się drużyną propozycji (broniącą tezy) lub opozycji (mającej zadanie obalić tezę).

W ramach spotkań szkolnego koła, doskonalimy umiejętności argumentacji, retoryki, myślenia analitycznego i krytycznego. Są one przydatne oczywiście nie tylko w ramach debat, turniejów debatanckich, ale i w życiu w nauce.

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym polskim przewodnikiem/podręcznikiem debat oksfordzkich i innymi materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez fundację Nowy Głos, która od lat angażuje się w popularyzację debaty jako narzędzia edukacyjnego.

Opiekunem koła jest Pan Wiktor Figiel