Aktualności

Deklaracje maturalne 2019 - informacja dla uczniów klas III.

Kategoria: Aktualności
Opublikowano
paula Odsłony: 60

Informacja dla uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego Nr V
dotycząca organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2019.

 

Do 7 lutego 2019 r. są przyjmowane:

1. deklaracje ostateczne (w przypadku osób, które chcą dokonać zmian w deklaracjach wstępnych złożonych we wrześniu 2018 r.)
2. brakująca dokumentacja uprawniająca do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

W/w dokumenty należy składać:

  • w terminie 28.01.2019 – 01.02.2019 w sekretariacie uczniowskim (pokój nr 35) w godz. 9.00 – 14.00.
  • w terminie 04.02.2019 – 07.02.2019 w sekretariacie dyrektora (pokój nr 39) w godz. 9.00 – 14.00.

 

Uwaga absolwenci - ostateczy termin składania deklaracji maturalnych

Kategoria: Aktualności
Opublikowano
paula Odsłony: 65

Informacja dla absolwentów z lat ubiegłych
dotycząca organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2019.

Do 7 lutego 2019 r. są przyjmowane:

1. deklaracje ostateczne przystąpienia do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2019,
2. dokumentacja (zaświadczenia lekarskie, opinie PPP itp.) uprawniająca do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2019,
3. kopia potwierdzająca wniesienie opłaty za egzamin w sesji wiosennej 2019.

 

Opłata jest obowiązkowa dla osób które:

* przystępuję do egzaminu po raz trzeci i kolejny z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego (nie licząc sesji poprawkowej),
* deklarują ten sam egzamin dodatkowy, który w poprzednim roku lub latach zgłaszali, ale byli nieobecni.

Opłaty należy wnieść na konto OKE w terminie od 1 stycznia do 7 marca. Dowód wpłaty należy przesłać do OKE, a kopię przedłożyć w szkole. Opłata nie podlega zwrotowi. Niewniesienie opłaty skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego.

W/w dokumenty należy składać w: 

* w terminie 28.01.2019 – 01.02.2019 w sekretariacie uczniowskim (pokój nr 35) w godz. 9.00 – 14.00.
* w terminie 04.02.2019 – 07.02.2019 w sekretariacie dyrektora (pokój nr 39) w godz. 9.00 – 14.00.

 

Konkurs na logo V LO

Kategoria: Aktualności
Opublikowano
wiktor Odsłony: 80

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5  
we Wrocławiu 

zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie  
znaku graficznego – logo  
Liceum Ogólnokształcącego Nr V 
im. Gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. 

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń
w holu szkoły i u nauczycieli
informatyki. 

Ostateczny termin składania prac konkursowych  
upływa 23.01.2019 r. o godz. 1200
Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda.

 

 

Informacja o zebraniach 02.01.19

Kategoria: Aktualności
Opublikowano
wiktor Odsłony: 111

 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu

zaprasza rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr V i Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 26

w dniu 2.01.2019 r. o godz. 17.00 na spotkanie z wychowawcami,

a następnie na konsultacje z nauczycielami,

które odbędą się w godzinach 17.30-18.30.

 

Wychowawcy klas I i II liceum i III gimnazjum przekażą informacje o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych lub możliwości nieklasyfikowania.

 

 

 

 

Podkategorie