Przetarg na wyposażenie pracowni dydaktycznych

Drukuj
Kategoria: Inne
Utworzono: 28 kwiecień 2017
Paula

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn.: „Wyposażenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu” nr projektu
RPDS.07.02.02-02-003/16

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - Część 1 -  Instrukcja dla wykonawców.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - Część 2 - Wzór umowy.

4. Załącznik do SWIZ - Oferta.

5. Załącznik do SWIZ - Tabele wyposażenia pracowni dydaktycznych.