Service as Action w programie MYP

Drukuj
Kategoria: G26
Opublikowano Odsłony: 2805

Service as Action, czyli służba poprzez działanie, jest integralną częścią programu MYP (Midddle Years Programme). Zasady jego funkcjonowania reguluje oficjalny dokument IBO „From principles to practice”. Zgodnie z nim cele, jakie powinni sobie stawiać uczniowie przy realizacji Service as Action, to:

- uświadamianie sobie swoich mocnych stron oraz obszarów, nad którymi powinni pracować;

- podejmowanie wyzwań, dzięki którym rozwiną nowe umiejętności;

- omawianie, ocenianie i planowanie wyzwań, dzięki którym rozwijają nowe umiejętności;

- wytrwałość w działaniu;

- współpraca z innymi; 

- rozwijanie myślenia wielokulturowego poprzez zainteresowanie sprawami o zasięgu globalnym i nabywanie biegłości w językach obcych; 

- uwzględnianie etycznych aspektów własnych działań;

Nauka poprzez doświadczenie zarówno w klasie, jak i poza nią, kształtuje poczucie odpowiedzialności uczniów i zwiększa ich samoświadomość. Zachęca również do odpowiedzialnego obywatelstwa dzięki lepszemu rozumieniu świata i odkrywaniu w sobie nowych umiejętności, talentów i zainteresowań. Realizowane zadania są powiązane z podstawą programową. Istotnym elementem Service as Action jest refleksja po wykonanych zadaniach. Refleksja pomaga „kształtować dociekliwych, kompetentnych i opiekuńczych młodych ludzi, którzy przyczyniają się do tworzenia lepszego i bardziej pokojowego świata poprzez zrozumienie międzykulturowe i wzajemny szacunek" (IBO Mission).  Do zaliczenia Service as Action wymagane są minimum cztery w ciągu roku różne i niepowiązane ze sobą działania wraz z pogłębioną refleksją nad każdym z nich. Uczniowie dokumentują działania i refleksje na formularzach on-line udostępnianych przez koordynatora. Po zakończeniu refleksji uczniowie muszą uzyskać zatwierdzenie przez koordynatora Service as Action, panią Joannę Stasieńko.

Przykładowe przedsięwzięcia realizowane w ramach Service as Action w roku szkolnym 2015/2016 w trakcie zajęć edukacyjnych

l.p.

Działanie

Konkretne akcje

1.

 

zaangażowanie w problemy
o globalnym zasięgu

 

maraton pisania listów Amnesty International

2.

zwiększanie samoświadomości

projekt na temat mózgu i pamięci – teoria i zadania praktyczne (zagadki, krzyżówki)

 3.

promowanie zdrowego
trybu życia

podcast na temat wad postawy i ćwiczenia korygujące

 4.

dyskusja na trudne tematy

projekt Porozmawiajmy o uchodźcach

5.

rozwijanie empatii

własnoręczne stworzenie zabawek dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

6.

refleksja na temat względności urody

projekt na temat zmiany kanonu piękna na przestrzeni wieków

7.

uświadamianie o skutkach globalizacji

kampania Ropa limpia: Czy wiesz, w jakich warunkach powstają twoje ubrania?

Przykładowe przedsięwzięcia realizowane w ramach Service as Action w roku szkolnym 2015/2016 poza zajęciami edukacyjnymi

 

l.p.

Działanie

Konkretne akcje

1.

 

zbiórki okolicznościowe:

 

zbiórki w ramach Service as Action:

- elektrośmieci

- zniczy

- książek

- nasion do afrykańskiego ogródka przedszkolnego

2.

pomoc w organizacji imprezy sportowej

bieg charytatywny BUMWRO 03.10.2015 r.

3.

rozwijanie myślenia wielokulturowego

warsztaty kompetencji międzykulturowych po angielsku 21.11.2015 r.

4.

integracja z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną

zorganizowanie przez uczniów klasy 3g imprezy mikołajowej w szkole specjalnej Handicap oraz uczestnictwo w zabawie andrzejkowej i karnawałowej