Profil ucznia IB

Drukuj
Kategoria: G26
Opublikowano Odsłony: 8178
 

IB learner profile

 
DOCIEKLIWI (INQUIRERS) – Kształcimy naszą ciekawość, rozwijając umiejętności na potrzebę ankiet i badań. Wiemy jak uczyć się niezależnie i z innymi. Uczymy się z entuzjazmem i podtrzymujemy miłość do nauki przez całe życie.

WNIKILIWI (KNOWLEDGEABLE) Rozwijamy i stosujemy rozumowanie pojęciowe, badając wiedzę z zakresu różnych dziedzin. Angażujemy się w sprawy i pojęcia, które posiadają wagę lokalną i światową.

MYŚLĄCY (THINKERS) – Stosujemy krytyczne i twórcze umiejętności myślenia, by analizować i podejmować odpowiedzialne działanie w stosunku do złożonych problemów. Praktykujemy inicjatywę w podejmowaniu rozsądnych i etycznych decyzji.

KOMUNIKATYWNI (COMMUNICATORS)Zdecydowanie i twórczo wyrażamy siebie, więcej niż jednym języku i za pomocą wielu modeli komunikacji. Skutecznie współpracujemy, słuchając uważnie punktu widzenia innych jednostek i grup.

PRAWI (PRINCIPLED) – Postępujemy uczciwie i szczerze, z silnym poczuciem uczciwości i sprawiedliwości i z szacunkiem dla ludzi wszędzie. Bierzemy odpowiedzialność za swoje czyny oraz wynikające z nich konsekwencje.

OTWARCI (OPEN-MINDED)
– Doceniamy w sposób bystry nasze własne kultury i osobiste historie, a także wartości i tradycje innych. Poszukujemy i oceniamy rożne punkty widzenia i chętnie wyciągamy naukę z doświadczeń.

ODDANI (CARING) - Okazujemy empatię, współczucie i szacunek. Jesteśmy zobowiązani do pomocy oraz działamy, aby wpłynąć pozytywnie na życie innych i na świat wokół nas.

RYZYKUJĄCY (ODWAŻNI) (RISK-TAKERS) – Podchodzimy do niepewnych sytuacji z przezornością i zdecydowaniem; pracujemy niezależnie i wspólnie, by badać nowe pojęcia i innowacyjne strategie. Jesteśmy pomysłowi i elastyczni w obliczu wyzwań i zmian.

ZRÓWNOWAŻENI (BALANCED) – Rozumiemy jak ważne jest zrównoważenie między różnymi aspektami naszego życia – intelektualne, fizyczne (duchowe) i emocjonalne, by osiągnąć dobre samopoczucie z samym sobą i z innymi. Rozpoznajemy naszą niezależność od innych i świata, w którym żyjemy.

REFLEKSYJNI (REFLECTIVE)– W sposób rozważny zastanawiamy się nad naszym światem i naszymi własnymi pomysłami oraz doświadczeniami. Pracujemy nad tym, by zrozumieć nasze mocne i słabe strony w celu ulepszenia procesu nauki i osobistego rozwoju.