Personal Project

Drukuj
Kategoria: G26
Opublikowano Odsłony: 4805
“Mój projekt” stanowi kulminację nauki w MYP i powstaje pod koniec uczestnictwa w programie. Temat projektu uczeń wybiera sam zgodnie z własnymi zainteresowaniami i tworzy go pod kierunek nauczyciela - opiekuna. „Mój projekt” musi złożyć każdy uczestniczący w programie uczeń podczas 5 roku nauki.

Jeżeli uczeń kiedykolwiek marzył o zbudowaniu instrumentu muzycznego, napisaniu sztuki teatralnej, stworzeniu nowej orgaznizacji lub przeprowadzeniu oryginalnego eksperymentu, "Mój projekt" stwarza mu taką szansę. ”Mój Projekt” jest możliwością zrobienia tego, co uczeń chce, zaprezentowania umiejętności, które zdobył podczas nauki w programie MYP oraz tych opisanych w programie Stosunku do nauki (Approaches to Learning) oraz zastosowania ich w realizacji wybranego celu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów współdziałania (Areas of Interaction).

”Mój Projekt” zajmuje szczególne miejsce w programie MYP, dlatego problemowo i tematycznie powinien odnosić się do obszarów współdziałania. Praca nad projektem  trwa cały rok, a zatem musi to być coś, co uczeń naprawdę chce zrobić.

Niezależnie od typu realizowanego projektu, powinien on:
 • posiadać jasno sformułowany oraz możliwy do osiągnięcia cel,
 • skupiać się na przynajmniej jednym obszarze współdziałania,
 • umożliwić osobisty przekaz,
 • być wynikiem Twojej inicjatywy, kreatywności, zdolności organizacyjnych i planowania,
 • odzwierciedlać Twoje zainteresowania, hobby, zdolności lub stosunek do poszczególnych zagadnień,
 • dotyczyć tematu lub dziedziny szczególnie Ci bliskiej,
 • być całkowicie Twoją pracą (autentyczność jest niezmiernie ważna i wymagane może być podpisanie dokumentu stwierdzającego, że ”Mój Projekt” jest Twoją samodzielną pracą).
„Mój Projekt” może przyjąć następujące formy:    
 • oryginalna praca twórcza (praca plastyczna, utwór dramatyczny, przedstawienie),
 • praca pisemna na wybrany temat (literacki, społeczny, psychologiczny lub antropologiczny),
 • oryginalny utwór literacki,
 • oryginalny eksperyment naukowy,
 • wynalazek lub zaprojektowany przedmiot lub system,
 • prezentacja przedsięwzięcia biznesowego, kierowniczego lub plan organizacyjny (biznesu lub projektu), specjalnego wydarzenia (np. koncert) lub rozwój nowej organizacji uczniowskiej lub społecznej.