Ocenianie MYP

Drukuj
Kategoria: G26
Opublikowano Odsłony: 6310
Ocenianie w Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 26 różni się od tego rozpowszechnionego w innych gimnazjach. Oceniamy według wytycznych IBO. We wdrażanym przez naszą szkołę programie MYP ocenianie bieżące bazuje na kryteriach.

Kryteria ustalane są przez IBO i znajdują się w dokumentacji koordynatora, przewodnikach metodycznych oraz przekazywane są rodzicom i uczniom na początku roku szkolnego.
 

W obrębie danego kryterium uczeń może osiągnąć różne poziomy (levels of achievement). Maksymalne poziomy osiągnięć dla każdego z kryteriów określone są przez IBO i znajdują się w przewodnikach metodycznych do danej grupy przedmiotowej (Subject guides).

Ocenianie według kryteriów jest warunkiem starania się o oceny zatwierdzane przez IBO (IBO-validated grades). Szkoły uczące w MYP mają obowiązek stosować kryteria oceniania wyznaczone przez IBO.

Najważniejszym celem oceniania w programie MYP jest wspieranie i stymulowanie nauki ucznia. Program podkreśla proces oceniania, w którym ma miejsce zbieranie i analiza danych o pracy ucznia i który dostarcza aktualnych informacji zwrotnych tymże uczniom. Ocenianie ma za zadanie określić, co uczniowie wiedzą, rozumieją, potrafią wykonać, czują na różnych etapach procesu nauczania i dostarczają podstaw do działania. Uczniowie i nauczyciele są aktywnie zaangażowani w określaniu postępu ucznia jako część rozwoju ich szerszego myślenia krytycznego i samooceny.