Nauczyciele MYP

Drukuj
Kategoria: G26
Opublikowano Odsłony: 7115

Język i literatura (Language and literature)

język polski
·        Anna Wojczyńska
·        Anna Szmyt

Przyswajanie języka (Language acquisition)
język angielski
·        Anna Kępska
·        Beata Mazyrek-Przybylska
·        Joanna Gajlewicz
·        Barbara Czuszkiewicz

język niemiecki
·        Renata Durska
·        Katarzyna Lisiecka

język hiszpański
·        Joanna Stasieńko
 
Ludzie i społeczeństwa (Indivduals  and societies)
  
geografia
·        Ryszard Pawlak

historia
·        Karolina Stojek-Sawicka

wiedza o społeczeństwie
·        Magdalena Nowak
·        Anna Rabiega

etyka
·        Wiktor Figiel

religia
·        o. Maciej Koźba

wiedza o kulturze
·        Małgorzata Bakowska-Wełyczko
 
Edukacja fizyczna i prozdrowotna (Physical & Health Education) 

wychowanie fizyczne
·        Dorota Domatowicz
·        Damian Pawlik
·        Magdalena Wawrzyniak
 
Projektowanie (Design) 

informatyka
·        Natalia Buczak
·        Katarzyna Drużycka
·        Henryk Ożóg
 
zajęcia techniczne
·        Henryk Ożóg
 
Matematyka (Mathematics)
·        Bartłomiej Czerkas
·        Olga Mikołajczyk-Łado
 
Przedmioty artystyczne (Arts)   

drama / plastyka / muzyka / zajęcia artystyczne:
·        Ewa Madalińska