Grupy przedmiotowe

Drukuj
Kategoria: G26
Opublikowano Odsłony: 5631
Przedmioty nauczane w programie przynależą do ośmiu grup przedmiotowych (subject groups). Każda z grup ma własne cele edukacyjne oraz kryteria oceniania ustalone przez IBO. Źródłem informacji o grupach przedmiotowych są dla nauczycieli przewodniki metodyczne.