Tutoring

Drukuj
Kategoria: Inne
Opublikowano Odsłony: 7538

Tutoring jest jedną z metod edukacji zindywidualizowanej, polegającą na długotrwałej , sytematycznej i indywidualnej pracy, której celem jest wspieranie ucznia w rozwoju zgodnie z jego zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami. Tutoring wywodzi się ze świata akademickiego (wzorami są Oxford i Cambridge), gdzie jest metodą pracy profesora ze studentem (studentami), której celem jest wspomaganie studenta w rozwoju intelektualnym i moralnej. Metoda ta sprawdza się również w innych sytuacjach edukacyjnych. Celem ogólnym tutoringu szkolnego jest wspieranie ucznia (podopiecznego) w rozwoju, w planowaniu własnej drogi edukacyjno-zawodowej i osiąganiu samodzielności i dojrzałości. Tutoring pomaga łączyć proces dydaktyczny z procesem wychowawczym – cechuje go podejście do ucznia jako osoby, która działa w wielu środowiskach, nie tylko w szkole. Dlatego tutoring wpisuje się w nurt edukacji spersonalizowanej.

Cele szczegółowe to:

  • lepsze poznanie samego siebie,
  • rozpoznanie własnych talentów, uzdolnień, mocnych stron i praca na nich,
  • rozwijanie własnych zainteresowań,
  • kształtowanie umiejętności planowania własnego rozwoju (edukacyjnego, zawodowego i życiowego),
  • nawiązywanie i pogłębianie relacji społecznych w szkole i poza nią.

Aby zrealizować te cele potrzeba na to czasu, uwagi i regularności – między innymi tymi cechami tutoring wyróżnia się spośród innych metod edukacyjnych.

Główne dwa zadania szkoły to nauczanie i wychowywanie. Tutoring pomaga łączyć proces dydaktyczny z procesem wychowawczym dzięki temu, że oferuje czas i miejsce na to, aby uczeń mógł porozmawiać nie tylko o swoich sukcesach, ale i problemach w szkole, o swoich planach i marzeniach na przyszłość. Tutoring to nie kolejny przedmiot nauczania, to nie konsultacje czy korepetycje, choć tutoring może wzmacniać proces dydaktyczny. Nie ma tu ocen, zaliczeń ani dodatkowych obowiązków. Cykliczne spotkania wymagają jednak woli po obu stronach, zarówno tutora, jak i podopiecznego.


„Uważam, że tutoring stwarza przestrzeń, dzięki której uczeń może być uczniem, nauczyciel może być nauczycielem i każda ze stron pozostaje w pełnym zrozumieniu i szacunku względem siebie. Nie jak równy z równym, ale jak człowiek z człowiekiem.”

Dorota Domatowicz, nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu

 

źródło: http://tutoring.pl/tutoring/