Organizacja roku

Drukuj
Kategoria: Inne
Utworzono: 24 listopad 2014
Super User
Dyżury dyrekcji (po uzgodnieniu telefonicznym):

Dyrektor szkoły:
dr Mariola Kuźmicka-Mazurek 
środa 16.00 - 17.00

Wicedyrektor ds. liceum ogólnokształcącego:

mgr Marzena Koziara 
czwartek 7.30 - 8.30 

Koordynator programu Matury Międzynarodowej:
mgr Barbara Czuszkiewicz 
wtorek 7.30 - 8.30

Koordynator ds. Gimnazjum Dwujęzycznego:

dr Katarzyna Drużycka 
poniedziałek 7.30 - 8.30
 


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

                DATA   

DZIAŁANIE

01 września 2016 r.

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

16 grudnia 2016 r.

Zakończenie I semestru w klasach trzecich liceum ogólnokształcącego

23 – 31 grudnia 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

20 stycznia 2017 r.

Zakończenie I semestru w klasach I i II liceum ogólnokształcącego i w klasach I, II, III gimnazjum

13 – 26 lutego 2017 r.

Ferie zimowe

06 – 07 kwietnia 2017 r.

Rekolekcje wielkopostne

13 – 18  kwietnia 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

19 kwietnia 2017 r. (środa)

20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

21 kwietnia 2017 r. (piątek)

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno - przyrodnicza

Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny

28 kwietnia 2017 r.

Zakończenie zajęć w klasach trzecich liceum ogólnokształcącego

04 – 26 maja 2017 r.

Egzamin maturalny

15 czerwca 2017 r.

Boże Ciało

23 czerwca 2017 r.

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

DZIEŃ WOLNY

ODPRACOWANY/WOLNY

TERMIN ODPRACOWANIA

 

31.10.2016 r. (poniedziałek)

 

odpracowany

 

01.10.2016 r.(sobota)

 

 

02.05.2017 r. (wtorek)

 

odpracowany

 

05.11.2016 r. (sobota)

ślubowanie i Beania

 

16.06.2017 r. (piątek)

 

odpracowany

 

04.03.2017 r. (sobota)

Jarmark Jasiński

Egzamin maturalny

j. polski

matematyka

j. angielski

Wolne dla uczniów kl. I i II LO

04 maja 2017 r. (czwartek)

05 maja 2017 r. (piątek)

08 maja 2017 r. (poniedziałek)

 

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

Część mat. – przyrodnicza

Język obcy nowożytny

Wolne dla uczniów kl. I i II G

19 kwietnia 2017 r. (środa)

20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

21 kwietnia 2017 r. (piątek)

 

 

 

TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

DATA

ODDZIAŁY

ZEBRANIE/KONSULTACJE

 

06 września 2016 r.

(wtorek)

 

Klasa 1G gimnazjum

Klasa 2G gimnazjum

Klasa 3G gimnazjum

 

godz. 17.00 – aula

godz. 17.00 – sala nr 15

godz. 17.30 – sala nr 50

 

 

07 września 2016 r.

(środa)

 

Klasy I liceum

Klasy II liceum

Klasy III liceum

 

godz. 17.00 – aula

godz. 17.00 – sale wg grafiku

godz. 18.00 – aula

 

23 listopada 2016 r.

(środa)

I, II III klasy liceum ogólnokształcącego

I, II, III klasy gimnazjum

 godz. 17.00 – zebrania, konsultacje

14 grudnia 2016 r.

(środa)

I, II III klasy liceum ogólnokształcącego

I, II, III klasy gimnazjum

godz. 17.00 – zebrania, konsultacje

22 marca 2017 r.

(środa)

I, II III klasy liceum ogólnokształcącego

I, II, III klasy gimnazjum

godz. 17.00 – zebrania, konsultacje

24 maja 2017 r.

(środa)

I, II III klasy liceum ogólnokształcącego

I, II, III klasy gimnazjum

godz. 17.00 – zebrania, konsultacje

 

 

 

KLASYFIKACJA W KLASACH MATURALNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PIERWSZE PÓŁROCZE

DATA

DZIAŁANIE

do 16 listopada 2016 r.

Powiadomienie ucznia o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej lub możliwości nieklasyfikowania

 23 listopada 2016 r.

Powiadomienie rodziców ucznia o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej lub możliwości nieklasyfikowania

do 12 grudnia 2016 r.

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

14 grudnia 2016 r.

Rada Klasyfikacyjna

16 grudnia 2016 r.

Zakończenie I półrocza w klasach trzecich liceum ogólnokształcącego

 

DRUGIE PÓŁROCZE

DATA

DZIAŁANIE

do 15 marca 2017 r.

Powiadomienie ucznia o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz możliwości  nieklasyfikowania

22 marca 2017 r.

Powiadomienie rodziców ucznia o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnych zachowania oraz możliwości nieklasyfikowania

do 21 kwietnia 2017 r.

Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
 i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.          

26 kwietnia 2017 r.

Rada Klasyfikacyjna

28 kwietnia 2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach trzecich liceum ogólnokształcącego

 

 

 

 

KLASYFIKACJA  W ZSO NR 5

PIERWSZE PÓŁROCZE

 

DATA

DZIAŁANIE

do 07 grudnia 2016 r.

Powiadomienie ucznia o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej lub możliwości nieklasyfikowania

 14 grudnia 2016 r.

Powiadomienie rodziców ucznia o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej lub możliwości nieklasyfikowania

do 16 stycznia 2016 r.

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

18 stycznia 2017 r.

Rada Klasyfikacyjna

20 stycznia 2017 r.

Zakończenie I półrocza w klasach I i II liceum ogólnokształcącego oraz I, II, III gimnazjum

 

DRUGIE PÓŁROCZE

DATA

DZIAŁANIE

do 17 maja 2017 r.

Powiadomienie ucznia o przewidywanych rocznych  ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz możliwości nieklasyfikowania

24 maja 2017 r.

Powiadomienie rodziców ucznia o przewidywanych  rocznych  ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz możliwości  nieklasyfikowania

do 12 czerwca 2017 r.

Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
 i rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania   

19 czerwca 2017 r.

Rada Klasyfikacyjna

23 czerwca 2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach I i II liceum ogólnokształcącego i w klasach I, II i III gimnazjum