Organizacja Roku Szkolnego 2019/2020

Drukuj
Kategoria: Inne
Opublikowano
paula Odsłony: 10577

TERMINARZ  ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

DATA

DZIAŁANIE

2 września 2019r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

16 listopada 2019r.

16 – 19 grudnia 2019r.

Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego

Próbny egzamin maturalny

23 - 31 grudnia 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

20 grudnia 2019r.

Zakończenie I półrocza w klasach III liceum ogólnokształcącego

20 stycznia 2020r.

Zakończenie I półrocza w klasach I i II liceum ogólnokształcącego

10 lutego – 21 lutego 2020r.

Ferie zimowe

09 – 14 kwietnia 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

04 – 22 maja 2020r.

Egzamin maturalny

6 maja 2020r.

Dzień wolny dla uczniów liceum w związku
z organizacją egzaminu maturalnego
z j. angielskiego

26 czerwca 2020r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ferie letnie

29 czerwca – 31 sierpnia 2020r.

 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Termin odpracowania dnia wolnego

Forma odpracowania

 02.01.2020r.

(czwartek)

19.10.2019r.

(sobota)

zajęcia edukacyjne zgodnie
z obowiązującym
w czwartek planem lekcji

 

03.01.2020r. (piątek)

 

 

16.11.2019r. (sobota)

 

kl. I – ślubowanie i Beania

kl. II - zajęcia edukacyjne zgodnie z obowiązującym
w piątek planem lekcji

kl. III – próbny egzamin maturalny z j. angielskiego

 12.06.2020r. (piątek)

 

28.03.2020r. (sobota)

 

Jarmark Jasiński

Drzwi otwarte

 

Terminarz zebrań i konsultacji  w roku szkolnym 2019/2020

 

DATA

ODDZIAŁY

ZEBRANIE/KONSULTACJE

11.09.2019r.

(środa)

I klasy liceum ogólnokształcącego

 II klasy liceum ogólnokształcącego

III klasy liceum ogólnokształcącego

 godz. 17.00 – hala sportowa

 godz. 17.00 – sale wg grafiku

godz. 18.00 – sala konferencyjna

23.10.2019r.

(środa)

 I, II, III klasy liceum ogólnokształcącego

(pedagogizacja rodziców uczniów klas I czteroletniego liceum)

godz. 17.00 – zebrania

godz. 17.30 – konsultacje

 20.11.2019r.

(środa)

 I, II, III klasy liceum ogólnokształcącego

(pedagogizacja rodziców uczniów trzyletniego liceum)

 godz. 17.00 – zebrania

godz. 17.30 – konsultacje

 18.12.2019r.

(środa)

 I, II, III klasy liceum ogólnokształcącego

godz. 17.00 – zebrania

godz. 17.30 – konsultacje

 01.04.2020r.

(środa)

 I, II, III klasy liceum ogólnokształcącego

godz. 17.00 – zebrania

godz. 17.30 – konsultacje

 27.05.2020r.

(środa)

 I, II klasy liceum ogólnokształcącego

 

godz. 17.00 – zebrania

godz. 17.30 – konsultacje

 

 

KLASYFIKACJA W KLASACH MATURALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Pierwsze półrocze

DATA

DZIAŁANIE

do 18.11.2019r.

Powiadomienie ucznia o przewidywanych śródrocznych  niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i możliwości nieklasyfikowania

20.11.2019r.

Powiadomienie rodziców ucznia o przewidywanych śródrocznych  niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i możliwości nieklasyfikowania

do 13.12.2018r.

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

18.12.2019r.

Rada Klasyfikacyjna

20.12.2019r.

Zakończenie I półrocza w klasach III liceum ogólnokształcącego

Drugie półrocze

DATA

DZIAŁANIE

do 25.03.2020r.

Powiadomienie ucznia o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie zachowania oraz możliwości nieklasyfikowania

01.04.2020r.

Powiadomienie rodziców ucznia przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie zachowania oraz możliwości nieklasyfikowania

do 17.04.2020r.

Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania         

20.04.2020r.

Rada Klasyfikacyjna

24.04.2020r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach III liceum ogólnokształcącego

 

KLASYFIKACJA W  ZSO NR 5 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Pierwsze półrocze

DATA

DZIAŁANIE

do 13.12.2019r.

Powiadomienie ucznia o przewidywanych śródrocznych  niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i możliwości nieklasyfikowania

18.12.2019r.

Powiadomienie rodziców ucznia o przewidywanych śródrocznych  niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i możliwości nieklasyfikowania

do 10.01.2020r.

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

15.01.2020r.

Rada Klasyfikacyjna

20.01.2020r.

Zakończenie I półrocza w klasach I, II liceum ogólnokształcącego

Drugie półrocze

DATA

DZIAŁANIE

do 20.05.2020r.

Powiadomienie ucznia o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie zachowania oraz możliwości nieklasyfikowania

 27.05.2020r.

Powiadomienie rodziców ucznia przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i rocznej ocenie zachowania oraz możliwości nieklasyfikowania

do 19.06.2020r.

Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania         

22.06.2020r.

Rada Klasyfikacyjna

 26.06.2020r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach I, II liceum ogólnokształcącego