Organizacja Roku Szkolnego 2017/2018

Drukuj
Kategoria: Inne
Opublikowano
paula Odsłony: 3833

TERMINARZ  ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

DATA

DZIAŁANIE

4 września 2017 r. (poniedziałek)

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 - 31 grudnia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

12 stycznia 2018 r.

Zakończenie I półrocza w klasach I -III liceum ogólnokształcącego i II -III gimnazjum

15 – 28 stycznia 2018 r.

Ferie zimowe

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia 2018 r. (środa)
19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
20 kwietnia 2018 r. (piątek)

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna
Egzamin gimnazjalny – część matematyczno - przyrodnicza
Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny

27 kwietnia 2018 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach trzecich liceum ogólnokształcącego

04 – 25 maja 2018 r.

Egzamin maturalny

8 maja 2018 r.

Dzień wolny dla uczniów liceum ogólnokształcącego w związku
z organizacją egzaminu maturalnego z j. angielskiego

22 czerwca 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

DATA

ODDZIAŁY

ZEBRANIE/KONSULTACJE

 13.09. 2017 r.

(środa)

I klasy liceum ogólnokształcącego

II i III klasa gimnazjum
II klasy liceum ogólnokształcącego

III klasy liceum ogólnokształcącego

godz. 16.30 – sala konferencyjna
godz. 17.00 – sale wg grafiku

godz. 17.00 – sale wg grafiku
godz. 17.00 – sale wg grafiku

godz. 17.30 – sala konferencyjna
godz. 18.00 – sale wg grafiku

8.11.2017 r.
(środa)

 I, II, III klasy liceum ogólnokształcącego
II i III klasa gimnazjum

godz. 17.00 – zebrania, konsultacje
godz. 17.00 – zebrania, konsultacje

 20.12.2017 r.(środa)

 I, II, III klasy liceum ogólnokształcącego
II i III klasa gimnazjum

godz. 17.00 – zebrania, konsultacje
godz. 17.00 – zebrania, konsultacje

 28.02.2018 r.(środa)

 I, II, III klasy liceum ogólnokształcącego
II i III klasa gimnazjum

godz. 17.00 – zebrania, konsultacje
godz. 17.00 – zebrania, konsultacje

 4.04.2018 r.
(środa)

 I, II, III klasy liceum ogólnokształcącego
II i III klasa gimnazjum

godz. 17.00 – zebrania, konsultacje
godz. 17.00 – zebrania, konsultacj

23.05.2017 r.(środa)

I, II klasy liceum ogólnokształcącego
II i III klasa gimnazjum

godz. 17.00 – zebrania, konsultacje
godz. 17.00 – zebrania, konsultacje

  

KLASYFIKACJA W KLASACH MATURALNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Pierwsze półrocze

DATA

DZIAŁANIE

do 13.12.2017

Powiadomienie ucznia o przewidywanych śródrocznych  niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i możliwości nieklasyfikowania

20.12.2017

Powiadomienie rodziców ucznia o przewidywanych śródrocznych  niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i możliwości nieklasyfikowania

do 8.01.2018

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

10.01.2018

Rada Klasyfikacyjna

12.01.2018

Zakończenie I półrocza w klasach I, II, III liceum ogólnokształcącego i I, II gimnazjum

Drugie półrocze

DATA

DZIAŁANIE

 do 28.03.2018 r.

Powiadomienie ucznia o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie zachowania oraz możliwości nieklasyfikowania

 4.04.2018 r.

Powiadomienie rodziców ucznia przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie zachowania oraz możliwości nieklasyfikowania

do 23.04.2018 r.

Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania         

25.04.2018 r.

Rada Klasyfikacyjna

 27.04.2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach III liceum ogólnokształcącego

 

KLASYFIKACJA W  ZSO NR 5 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Pierwsze półrocze

DATA

DZIAŁANIE

do 13.12.2017 r.

Powiadomienie ucznia o przewidywanych śródrocznych  niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i możliwości nieklasyfikowania

20.12.2017 r.

Powiadomienie rodziców ucznia o przewidywanych śródrocznych  niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i możliwości nieklasyfikowania

do 8.01.2018 r.

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

10.01.2018 r.

Rada Klasyfikacyjna

12.01.2018 r.

Zakończenie I półrocza w klasach I, II, III liceum ogólnokształcącego i I, II gimnazjum

Drugie półrocze

DATA

DZIAŁANIE

 do 16.05.2018 r.

Powiadomienie ucznia o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie zachowania oraz możliwości nieklasyfikowania

 23.05.2018 r.

Powiadomienie rodziców ucznia przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie zachowania oraz możliwości nieklasyfikowania

do 15.06.2018 r.

Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania         

18.06.2018 r.

Rada Klasyfikacyjna

 23.06.2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach I, II liceum ogólnokształcącego oraz II, III gimnazjum