Organizacja Roku Szkolnego 2018/2019

Drukuj
Kategoria: Inne
Opublikowano
paula Odsłony: 7814

TERMINARZ  ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

DATA

DZIAŁANIE

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

17 – 20 grudnia 2018 r.

Próbny egzamin gimnazjalny i próbny egzamin maturalny

23 - 31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

21 grudnia 2018 r.

Zakończenie I półrocza w klasach III liceum ogólnokształcącego

25 stycznia 2018 r.

Zakończenie I półrocza w klasach I i II liceum ogólnokształcącego oraz w klasie III gimnazjum

28 stycznia–10 lutego 2019r.

Ferie zimowe

18 – 24 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

10 kwietnia 2019 r. (środa)

11 kwietnia 2019r(czwartek)

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza

Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny

26 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach III liceum ogólnokształcącego

06 – 25 maja 2019 r.

Egzamin maturalny

8 maja 2019 r.

Dzień wolny dla uczniów liceum w związku z organizacją egzaminu maturalnego z j. angielskiego

21 czerwca 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

 Terminarz zebrań i konsultacji w roku szkolnym 2018/2019

 

DATA

ODDZIAŁY

ZEBRANIE/KONSULTACJE

12.09.2018 r.

(środa)

I klasy liceum ogólnokształcącego

  III klasa gimnazjum

II klasy liceum ogólnokształcącego

III klasy liceum ogólnokształcącego

godz. 16.30 – sala konferencyjna

godz. 17.00 – sale wg grafiku

godz. 17.00 – sale wg grafiku

godz. 17.30 – sala konferencyjna

24.10.2018 r.

(środa)

  I, II, III klasy liceum ogólnokształcącego

IIII klasa gimnazjum

godz. 17.00 – zebrania, konsultacje

godz. 17.00 – zebrania, konsultacje

 21.11.2018 r.

(środa)

  I, II, III klasy liceum ogólnokształcącego

 III klasa gimnazjum

godz. 17.00 – zebrania, konsultacje

godz. 17.00 – zebrania, konsultacje

02.01.2019 r.

(środa)

  I, II, III klasy liceum ogólnokształcącego

 III klasa gimnazjum

godz. 17.00 – zebrania, konsultacje

godz. 17.00 – zebrania, konsultacje

 20.03.2019 r.

(środa)

 I, II, III klasy liceum ogólnokształcącego

III klasa gimnazjum

 godz. 17.00 – zebrania, konsultacje

godz. 17.00 – zebrania, konsultacje

 22.05.2019 r.

(środa)

 I, II klasy liceum ogólnokształcącego

IIII klasa gimnazjum

godz. 17.00 – zebrania, konsultacje

godz. 17.00 – zebrania, konsultacje

 KLASYFIKACJA W KLASACH MATURALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Pierwsze półrocze

DATA

DZIAŁANIE

do 19.11.2018r.

Powiadomienie ucznia o przewidywanych śródrocznych  niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i możliwości nieklasyfikowania

21.11.2018r.

Powiadomienie rodziców ucznia o przewidywanych śródrocznych  niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i możliwości nieklasyfikowania

do 14.12.2018r.

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

17.12.2018r.

Rada Klasyfikacyjna

21.12.2018r.

Zakończenie I półrocza w klasach III liceum ogólnokształcącego

Drugie półrocze

DATA

DZIAŁANIE

 do 13.03.2019r.

Powiadomienie ucznia o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie zachowania oraz możliwości nieklasyfikowania

20.03.2019r.

Powiadomienie rodziców ucznia przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
 i rocznej ocenie zachowania oraz możliwości nieklasyfikowania

do 12.04.2019r.

Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania         

15.04.2019r.

Rada Klasyfikacyjna

26.04.2019r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach III liceum ogólnokształcącego

 KLASYFIKACJA W  ZSO NR 5 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Pierwsze półrocze

DATA

DZIAŁANIE

do 19.12.2018r.

Powiadomienie ucznia o przewidywanych śródrocznych  niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i możliwości nieklasyfikowania

03.01.2019r.

Powiadomienie rodziców ucznia o przewidywanych śródrocznych  niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i możliwości nieklasyfikowania

do 18.01.2019r.

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

23.01.2019r.

Rada Klasyfikacyjna

25.01.2019r.

Zakończenie I półrocza w klasach I, II liceum ogólnokształcącego i klasie III gimnazjum

Drugie półrocze

DATA

DZIAŁANIE

 do 20.05.2019r.

Powiadomienie ucznia o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie zachowania oraz możliwości nieklasyfikowania

 22.05.2019r.

Powiadomienie rodziców ucznia przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
 i rocznej ocenie zachowania oraz możliwości nieklasyfikowania

do 14.06.2019r.

Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania         

17.06.2019r.

Rada Klasyfikacyjna

 21.06.2019r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach I, II liceum ogólnokształcącego oraz w klasie III gimnazjum