Przetarg na sprzęt dydaktyczny III.

Drukuj
Kategoria: Inne
Opublikowano Odsłony: 1648

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dostawa, wniesienie, ewentualne wykonanie, zmontowanie, przeszkolenie personelu) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r.) wyposażenia
w nowoczesny sprzęt
i materiały dydaktyczne nowej siedziby LO nr V przy ul. Kuronia 14.

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - Część 1 - Instrukcja dla wykonawców.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - Część 2 - Wzór umowy.

4. Załącznik do SWIZ - Oferta.

5. Załącznik do SWIZ - Tabele wyposażenia.

6. Informacja z otwarcia ofert.

7. Rozstrzygnięcie przetargu: PHPU ZUBER Andrzej Zuber.

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: załącznik 1