Przetarg na wyposażenie.

Drukuj
Kategoria: Inne
Opublikowano Odsłony: 1493

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dostawa, wniesienie, ewentualne wykonanie, zmontowanie, przeszkolenie personelu) fabrycznie nowego wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne nowej siedziby LO nr V przy ul. Kuronia 14.

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - Część 1 -  Instrukcja dla wykonawców.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - Część 2 - Wzór umowy.

4. Załącznik do SWIZ - Oferta.

5. Załącznik do SWIZ - Tabele wyposażenia.

6. Odpowiedź na zapytanie cz. 1.

7. Informacje z otwarcia ofert.

8. Rozstrzygnięcie przetargu: PHPU ZUBER Andrzej Zuber.

9. Rozstrzygnięcie przetargu: PHPU ZUBER Andrzej Zuber. (+ załacznik nr 1)

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: załącznik 1 + załącznik 2