Historia szkoły

Drukuj
Kategoria: Inne
Opublikowano Odsłony: 10749

Początek istnienia Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 we Wrocławiu datuje się na 1 września 1948 roku, to właśnie wtedy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego utworzyło szkołę średnią pod nazwą: V Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego.

Pierwszym dyrektorem został Henryk Rewicki. 3 miesiące później do szkoły uczęszczało już 721 uczniów, stworzono 14 klas ,w tym 6 oddziałów klas podstawowych, a 7 licealnych. Z czasem zaczęły powstawać pierwsze organizacje młodzieżowe takie jak samorząd szkolny oraz drużyny harcerskie. Szkoła rozwijała się poprzez budowanie pracowni fizycznych, chemicznych oraz biblioteki. Uczniowie w ramach pracy w Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” stworzyli pierwsze boisko szkolne , aby rozwijać swoją sprawność fizyczną na lekcjach wychowania fizycznego. Niewątpliwie V Liceum bardzo wiele zawdzięczało Komitetowi Rodzicielskiemu, który organizował i finansował dożywienie młodzieży oraz rozbudowywał bazę materialną.

 

Pierwszy egzamin maturalny odbył się w roku 1950- 29 absolwentów opuściło szkołę. Zorganizowano w budynku siedzibę Ośrodka Medycznego Języków zachodnioeuropejskich. Z czasem zaczęły powstawać koła przedmiotowe, a działalność pozalekcyjna uczniów znacznie wzrastała. Dodatkowo młodzież brała udział w licznych olimpiadach naukowych m.in.: matematycznej i chemicznej. 8 września 1964 roku nadano naszemu liceum imię Generała Jakuba Jasińskiego, a sztandar został ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W tym czasie młodzież po raz pierwszy w historii szkoły złożyła ślubowanie. W roku 1964/65 zlikwidowano klasy podstawowe oraz wprowadzono system gabinetowy po generalnym remoncie szkoły. 31 sierpnia 1965 roku odwołano ze stanowiska powszechnie lubianego dyrektora Henryka Rewickiego. Przez rok szkołą kierowała Danuta Stołecka, która w 1966 roku przeszła do pracy w Technikum Elektronicznym.

 

Na wygląd oraz prawidłowe funkcjonowanie szkoły w dzisiejszych czasach bez wątpienia wpłynęły pierwsze lata jej istnienia. One natomiast nie byłyby tak owocne bez wysiłku i ciężkiej pracy wielu ludzi, a przede wszystkim ówczesnego dyrektora Henryka Rewickiego, który swoją działalnością przyczynił się do udoskonalania V Liceum Ogólnokształcącego.

 

Autor: Alicja Chmura