Regulamin Ligi Klas Pierwszych (3)

Drukuj
Kategoria: Liga Klas I
Opublikowano Odsłony: 146

LIGA KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR V

IM. GENERAŁA JAKUBA JASIŃSKIEGO

 

REGULAMIN

W  LIDZE KLAS obligatoryjnie biorą udział klasy pierwsze LO: 1A31A4, 1B31B4, 1C31C41D4, 1E31E4, 1F31F4, 1IM-MYP31IB-MYP41, 1IB-MYP42, 1pre-IB31, 1pre-IB32.


LIGA KLAS
 to zdrowe i uczciwe współzawodnictwo między zespołami klasowymi mające na celu:

 • integrację uczniów poprzez wspólne działania,
 • wyzwalanie kreatywności wśród młodzieży,
 • motywowanie uczniów do własnego rozwoju,
 • odkrywanie nowych talentów,
 • aktywizowanie zespołów klasowych do działań na rzecz szkoły i środowiska,
 • wyrabianie poczucia przynależności do grupy.

Punkty w LIDZE KLAS będą przyznawane z różnych dziedzin życia szkoły:

 • konkursy naukowe, o tematyce szkolnej etc. (0 - 16). Za zajęcie pierwszego miejsca klasa otrzymuje 16 pkt., za miejsce 16. - 1 punkt; jeśli klasa nie weźmie udziału w konkursie otrzymuje 0 pkt.
 • wybrane akcje charytatywne (0 - 16). Za zajęcie pierwszego miejsca w zbiórce klasa otrzymuje 16 pkt., za miejsce 16. - 1 punkt; jeśli klasa nie weźmie udziału w zbiórce otrzymuje 0 pkt.
 • uroczystości (0 - 10) - każda klasa ma przypisany jeden dzień tematyczny, za organizację którego jest oceniana przez komisje jury.
 • czytelnictwo (0 - 10) - na podstawie statystyk biblioteki szkolnej (rejestr wypożyczeń).
 • ligi sportowe (0 - 10)  - punktowane jest pięć pierwszych miejsc, odpowiednio 10-8-6-4-2 pkt.
 • zbiórka nakrętek (0-4) - nagradzane są trzy pierwsze miejsca (4-3-2 PKT). Poza trzema pierwszymi miejscami, każda klasa, która w danym miesiącu dostarczy nakrętki na zbiórkę otrzymuje 1 pkt. Brak nakrętek w danym miesiącu - 0 pkt. dla klasy.
 • frekwencja (0 - 3)

W skład Komisji Jury dokonującej oceny dni tematycznych wchodzą:

 • Przedstawiciele dyrekcji: Panie wicedyrektor: Marzena Koziara, Katarzyna Hodera;
 • Pani Psycholog Elżbieta Srokowska-Pawelska,
 • Opiekun Samorządu Uczniowskiego;
 • Koordynator Ligi Klas Pierwszych w Samorządzie Uczniowskim,
 • Trzech uczniów wyznaczonych przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

Na podstawie sprawozdań wychowawców klas pierwszych, klasy otrzymują punkty w konkursie na najlepszą frekwencję. Punkty przyznawane są począwszy od października za poprzedni miesiąc.

 Terminy zgłoszenia frekwencji przez wychowawców klas.

10 październik

frekwencja za wrzesień

10 listopad

frekwencja za październik

10 grudzień

frekwencja za listopad

10 styczeń

frekwencja za grudzień

10 luty

frekwencja za styczeń

10 marzec

frekwencja za luty

10 kwiecień

frekwencja za marzec

10 maj

frekwencja za kwiecień

5 czerwiec

frekwencja za maj

Skala punktowa dla frekwencji:

frekwencja

liczba punktów

98% - 100%

3

94% – 97,9%

2

90% - 93,9%

1

do 89,9%

0

 

Nagrodą dla zwycięskiego zespołu w LIDZE KLAS będzie:

 • Puchar przechodni + pamiątkowy dyplom;
 • Dodatkowy dzień na wycieczkę klasową w klasie II;
 • Słodycze.